Opfristraining Direct Duidelijk

We gaven in de raadzaal van het vijftiende-eeuwse stadhuis in Vianen een opfristraining voor de medewerkers van Gemeente Vijfheerenlanden. De afsluiting van een mooi traject van tweeënhalf jaar. Onze verfrissende trainingen hielp de gemeente om de communicatie direct duidelijk te maken.