Leestip: Ik wou

‘Ik wou dat er een iemand was voor wie ik wel iemand was,…’ Prachtig kijk- en leesboek. Eigenzinnige portretten van Godon met mijmeringen en gedachtestromen van Tellegen. Een boek om steeds opnieuw te lezen en te bekijken.

En dan nu de schrijfopdracht: Bekijk jezelf eens drie minuten lang in de spiegel. Noteer daarna alles wat je zag en voelde. Schrijf nu een kort zelfportret. Wie is die persoon tegenover jou? Wat wil hij of zij? Is deze persoon ook wie jij bent? Of is deze persoon wie jij wel of juist niet zou willen zijn? En waarom dan?

Variatie: Ga in tweetallen tegenover elkaar zitten. Noteer daarna alles wat je zag en voelde. Schrijf nu een kort zelfportret over de ander.

Veel schrijfplezier!

Agenda