Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tools voor taal

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Tools voor taal en de opdrachtgever.
Alle offertes van Tools voor taal zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn wordt genoemd.
Op het moment dat de offerte of opdrachtbevestiging ondertekend is door beide partijen, is deze officieel.
Tools voor taal doet er alles aan om de opdracht correct uit te voeren en zich aan de gestelde deadlines te houden.

Algemene voorwaarden voor cursisten

1.Zodra je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, sta je officieel ingeschreven.
2.Kosteloos annuleren kan tot een maand voor aanvang van de cursus.
3.Veertien dagen voor aanvang van de cursus is het cursusgeld betaald.
4.Annuleer je binnen tien dagen voordat de training begint, of ben je onverwacht verhinderd? Dan mag je een vervanger laten komen. Wel even van tevoren aan ons laten weten. Het cursusgeld wordt niet  teruggestort.
5.Is de trainer ziek? Dan zorgen we voor een vervanger. Mocht dat om welke reden niet lukken, dan zal de cursus geannuleerd worden. We doen dan ons uiterste best om een vervangende datum te zoeken. Uiteraard houden we je op de hoogte.
6.Uitval of vervanging van de trainer is geen reden om kosteloos te annuleren.

Algemene voorwaarden voor bedrijven

1.Definitieve data en tijdstippen waarop trainingen en cursussen plaatsvinden worden in de overeenkomst vermeld. Is dit niet het geval? Dan worden de data z.s.m. met elkaar vastgesteld en schriftelijk vastgelegd. Zowel Tools voor taal als de opdrachtgever zal zich aan deze afspraken houden.
2.Wil de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst toch een training of cursus annuleren? Bij annulering tot 4 weken voor aanvang krijgt de opdrachtgever 75% van het verschuldigde bedrag teruggestort. Bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang krijgt de opdrachtgever 50% van het verschuldigde bedrag teruggestort. Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd.
3.Is de trainer onverwacht verhinderd dan zorgen we voor een vervanger. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt de afspraak afgezegd. Uiteraard wordt er z.s.m. een nieuwe afspraak gemaakt.
4.Gegevens van de cursisten zullen alleen ten behoeve van de cursus gebruikt worden. Tenzij cursist aangeeft van onze activiteiten op de hoogte te willen blijven.
5.Opdrachtgever betaalt binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.
6.Heeft de opdrachtgever niet op tijd betaald? Dan mag Tools voor taal vanaf de vervaldag over het openstaande saldo een rente van 2% per maand vragen.

Tools voor taal is een handelsnaam van Lef met letters.

Agenda